Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки


20.06.2023 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2022 г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството

15.06.2022 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2021 г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството

29.06.2021 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2020 г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството

25.06.2020 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2019г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството


18.04.2019 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2018 г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството
страница: 1  2  ...  6  7