Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
08.06.2010 г.

Съвместими ли сме, за да тръгнем заедно в ЕНФ?

През 1994 г. в статията “Спасението е обединение на патриотичните сили” (в. ”Нова Зора”, 16.07.1994 г.) Политически кръг “Зора” предложи всички, които по принцип са за обединение на патриотичните сили в единен изборен блок, да отговорят с “да” или “не” на въпроси, които според нас са критични за запазване на българската държава и българската нация.
Оттогава до днес българските патриоти загубиха ценно време и ресурси в излишно противопоставяне и ненужни компромиси. Допуснаха също и някои успешни проекти като коалиция НО “Атака” да бъдат употребени за лични проекти на маломерни, но шумни псевдоводачи. Днес, 16 години по-късно, въпросът за обединение на патриотичните сили продължава да стои на дневен ред. Към този проект все по-неотменимо се изправя и въпросът за присъединяването и на хората на социалната кауза. Поотделно ни бият, защото поотделно сме слаби, а заедно можем да променим статуквото и колониалното бъдеще на Отечеството.
ПП “Нова Зора”, която никога не е преставала да работи за Отечеството, днес предлага обединение в Единен национален фронт и отново поставя въпроси, които могат да покажат до каква степен са съвместими партии и сдружения на граждани, които още на местните избори през 2011 г. биха могли да постигнат успех и така да предложат на българския народ една нова спасителна за България посока на развитие.


23.03.2010 г.

Избрани органи на ПП Нова Зора

Конгресът на ПП „Нова Зора” избра - с пряко гласуване - за председател Минчо Минчев, и Евгений Гиндев - за председател на Централната контролна комисия. Ето и подробности за избора на ръководни органи: 

Председател на ПП “Нова Зора” -
Минчо Минчев
Председател на Централната контролна комисия -
Евгений Гиндев


20.03.2010 г.

РЕШЕНИЯ
на първия редовен конгрес на ПП „Нова Зора”,
състоял се на 20. 03. 2010 г. в гр. София.


I.  ОТНОСНО  РАБОТАТА НА КОНГРЕСА:
1. Конгресът приема Отчета на ЦПС на ПП „Нова Зора” за дейността на партията в периода 11.03.2006 г. – 20.03.2010 г., като обективен и отразяващ  цялостната работа на ЦПС, ЦИБ, Обл. ПО, Общ. ПО и ППО.
2. Конгресът  приема  Доклада на ЦКК на ПП „Нова Зора” за дейността й в периода 11.03.2006 г. – 20.03.2010 г. като обективен, а извършените финансови разходи за отчетните периоди: 2006, 2007,  2008 и 2009 г. за законни и присъщи за дейността на ПП „Нова Зора”. Освобождава досегашните членове на ЦПС, ЦИБ и председателя на партията от отговорност, потвърждава извършените промени в състава им и снема изразходваните средствата от отчет.  


20.03.2010 г.

Политическа резолюция
приета на Първия редовен конгрес на ПП „Нова Зора”

ПП „Нова Зора” иска нов път за нацията и не се примирява с подписаните от българските наемници на чужди интереси капитулации пред историческото бъдеще на народа и българската държавност
ПП „Нова Зора” заявява, че „трансферът” на суверенитет, с който т. нар. политически елит на прехода обозначава политическия си път, е средство и форма за ерозия на българската държава, за която са умирали синовете на България и не признава нито един акт, който прокламира или легитимира подобна политика. Българският суверенитет не се продава, не се залага и не се преотстъпва
ПП „Нова Зора” определя контролирания хаос, налаган в националния живот, като форма за възпиране на вертикалния прогрес на българската нация и като средство за прикриване осъществяването на геноцидни програми, практики и политики


страница: 1  2