Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
24.06.2010 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009 г. НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ”Нова Зора”
24.06.2010 г.

ДЕКЛАРАЦИИ

за идентичност и съотвествие на информацията

в ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

 на ПП "Нова Зора"


24.06.2010 г.

Декларация
по чл. 34, ал. 5 от Закона за политическите партии
24.06.2010 г.

Декларация
по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии 
24.06.2010 г.

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на ПП "Нова Зора"
към 31.12.2009 г.
страница: 1  2  ...  4  5  6