Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
23.03.2021 г.

ПП „НОВА ЗОРА” – НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР В КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”


Адв. Тодор ПРЕДОВ


ПП „Нова Зора” участва като коалиционен партньор на БСП в  изборите за народни представители в последните три народни събрания, поради голямото съвпадение с политическите програми на партията, приемани на трите редовни конгреси от 2009 г. до днес.  Ние сме образно казано предвидимият партньор в създаваните коалиции с БСП през годините и съвсем естествено е поведението на партията да създава необходимото доверие сред широката маса социалисти. В  изборите за 45-то Народно събрание ПП „Нова Зора“ се включи активно в събирането на необходимите 2500 подписи за регистрация на коалицията „БСП за България”. Нашето участие се изрази в представянето на  600 подписа, събрани с лекота сред нашите членове и симпатизанти само за 5 дни, в София и страната.


23.10.2019 г.

КАК ДА СИ ИЗБЕРЕМ КМЕТ?


Проф. д-р Евгений ГИНДЕВ


Изборите са първото и основно качество на всяко народовластие, което на научен език се нарича демокрация. От изборното мнозинство произтича легитимността на демократичната власт. Казано с няколко думи : прави са тези, които са повече. 

Защо напомням това първо правило на демокрацията?

Искате ли да участвате във формирането на властта? Искате ли да легитимирате властта? Искате ли да бъдете прави?

Ако искате, отидете до урните, гласувайте и станете мнозинство. Това е демокрацията.

Гласувайте, а не се крийте в къщи, по кръчмите, и не диплете политиката на чаша ракия. Правете политика – това също е демокрацията.

Не абдикирайте от вашето свещено право на избор, защото в такъв случай няма на кого да се сърдите.

Това е моят първи призив,

братя и сестри, 

госпожи и господа,

а сега за местните избори.

Ние, всички българи, се намираме в много тежко положение. И това не е всичко.20.10.2019 г.

KАКВО ДА СЕ ПРАВИ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ?

 

Уважаеми читатели,

Драги членове и симпатизанти на ПП „Нова Зора“,

Две са бюлетините, които са важни за всеки от нас и за всеки гражданин на България, който иска промяна: в – София – това е кандидатът за кмет 

Мая Манолова, за която трябва да се гласува с бюлетината № 75;

Другият важен избор е с листата на БСП - бюлетина № 56! Водач на листата за общински съветници в София е Калоян Паргов.

Гласувайте за промяната в София и страната!

Подкрепете новото начало на съзидателния живот в България!

 

Изборите за местни органи на властта винаги са били фундамент на стремежа да се осигури на обществото и държавата най-добрия подбор от кадри за обезпечаване на един съзидателен процес. Особено когато основната идея на властта е да служи на обществото. В обратният случай местните органи на властта стават инструментариум, който генерира най-зловредните за общественото развитие процеси. 

Много са факторите, които могат да влияят на крайния резултат от изборите. Предлаганият по-долу бегъл анализ, надяваме се, че би ви послужил като отправна точка за размисъл и преценка на обстоятелствата.  


10.10.2019 г.

КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО „ТРАДИЦИЯ“?


Тодор ПРЕДОВ


ДО

ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА 

В-К „НОВА ЗОРА”

Г-Н МИНЧО МИНЧЕВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛ. РЕДАКТОР,

 

Обръщаме се към Вас и Вашият вестник, в който много пъти са печатани материали във връзка с живота и дейността на НД „Традиция”. Затова и отново го търсим, разтревожени от незаконосъобразните действия на органите за контрол над оръжията и боеприпасите (КОС) и Дирекция „Борба с организираната престъпност”- към МВР, извършени на 8 октомври 2019 г. в 6 града на страната, вкл. гр. София. Молим Ви да публикувате във Вашия вестник нашите съображения за дейността на споменатите органи, за достоверността на които декларираме с цялата отговорност пред закона.


10.09.2019 г.

ПРОВОКАЦИЯ С МНОГОВЕКТОРНА НАСОЧЕНОСТ


Минчо МИНЧЕВ


На 3 септември т.г. МВнР разпространи Съобщение, относно събитие, организирано от Посолството на Руската федерация - „Изложба – 74 години от освобождението на Източна и Централна Европа от нацизма“. Изложбата предстои да бъде открита на 9 сепетември и МВнР намира, че тя е „намеса във вътрешно-политическия дебат“ на страната ни. Като не отрича приноса на СССР за разгрома на нацизма в Европа, в Съобщението на МВнР на РБългария се заявява, „че щиковете на Съветската армия донесоха на народите в Централна и Източна Европа половин век репресии, заглушаване на гражданската съвест, деформирано икономическо развитие и откъснатост от динамиката на процесите в развитите европейски държави“. След като подчертава, че МВнР няма никакво отношение към тази проява, дипломатическото ведомство на България отправя съвет: „Руското посолство да не заема позиция в подкрепа на съмнителната теза („освобождение“), която привилигирова само някои политически среди в България“. МВнР подчертава също, „че от гледна точна на международното право, деветосептемврийският преврат е  пряка последица от обявяването на война на България от страна на СССР на 5 септември 1944 г. и последвалото навлизане на съветски войски на територията на неутралната, спрямо СССР, България“. По-нататък в Съобщението се посочва, че всичко това се е случило, „когато на власт е ново демократично правителство, което се е обявило за прекратяване на връзките с нацистка Германия и е потвърдило позицията на неутралитет на Царство България, спрямо Русия.“ „Последвалата временна окупация на България от Съюзниците, която формално се е администрирала от представители на коалицията, де факто се е упражнявала изключително чрез съветското военно присъствие, поради което дългосрочните последици за България били същите, каквито и за страните от източна Европа, попаднали в Съветската зона на влияние – 45 години управление на тоталитарен режим опиращ се на болшевишко-ленинския вариант на комунистическата идеология“.


страница: 1  2  ...  47  48 
10.10.2019 г.

КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО „ТРАДИЦИЯ“?


Тодор ПРЕДОВ


ДО

ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА 

В-К „НОВА ЗОРА”

Г-Н МИНЧО МИНЧЕВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛ. РЕДАКТОР,

 

Обръщаме се към Вас и Вашият вестник, в който много пъти са печатани материали във връзка с живота и дейността на НД „Традиция”. Затова и отново го търсим, разтревожени от незаконосъобразните действия на органите за контрол над оръжията и боеприпасите (КОС) и Дирекция „Борба с организираната престъпност”- към МВР, извършени на 8 октомври 2019 г. в 6 града на страната, вкл. гр. София. Молим Ви да публикувате във Вашия вестник нашите съображения за дейността на споменатите органи, за достоверността на които декларираме с цялата отговорност пред закона.

 

Национално движение „Традиция” е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел по ф.д. № 9788/ 1991 г. на Софийски градски съд. Съгласно чл. 3 от Устава, неговият основен предмет на дейност е „осъществяване на широка културно-просветна дейност за популяризиране, съхраняване и развитие на националните традиции, включително чрез участие в чествания и организиране на възстановки на исторически събития, както и за издирване и колекциониране на разрешени от закона предмети, свързани с дейността на въоръжените сили и органите за вътрешна сигурност, а също така даване на експертно мнение и стойностна оценка на държавните и съдебните органи, физически и юридически лица по произхода, автентичността, качественото състояние и други характеристики на хладни и огнестрелни оръжия, и на други предмети, разрешени за покупко-продажба, размяна и колекциониране”. В своята почти тридесетгодишна патриотична дейност дружеството, което има около 40 регионални клонове в страната, развива разнообразна родолюбива дейност, като открити уроци в училища, изложби на историческо оръжие, аксесоари и документи, възстановки на значими исторически събития от военната история на България, участие в телевизионни предавания и др. На 27 септември 2008 г. НД „Традиция” е прието за член на Съюза на Европейските военноисторически групи (UEWHG) на конгреса проведен в гр. Ерфурт, Германия.

 В своята дейност НД „Традиция” се ръководи стриктно от българското оръжейно законодателство, участва при обсъждане на проекти за неговото изменение с експертни предложения и оценки и следи за законосъобразната дейност на своите членове. Досега не са допуснати произшествия при възстановките с използване на хладно и историческо огнестрелно оръжие, за което се изисква предварително разрешение от съответните служби КОС, а оръжието след инструктаж се проверява от служителите на КОС. Проверки се извършват и в домовете на законните притежателите на ловно, спортно, бойно и колекционерско оръжие за неговото правилно съхраняване и опазване от престъпни посегателства.

Ето защо Управителния съвет на НД „Традиция” беше шокиран на 8 октомври 2019 г. от координираните незаконосъобразни действия на органите на КОС и НС „БОП”-МВР, за извършената целенасочена безпрецедентна акция срещу шест души членове на УС на НД „Традиция” и едновременно управители на регионални клонове в страната, както следва: Ивайло Танчев – София; Методи Навущанов - Панагюрище; Христо Калистерски – Априлци; Иван Стоянов – Нова Загора; Мирослав Сланев – Велики Преслав и Ангел Вранчев с. Баня, Панагюрско, все изявени общественици по места. Под претекст за проверка на касите за съхраняване на законно притежаваното оръжие, заедно със служителите от КОС влизат и служители на НС „БОП”-МВР и се извършват претърсвания и изземвания на историческите оръжия използвани за възстановките, под предлог, че „имало сигнал”, без да обясняват какъв, и той следва да се провери. За целта се изземват историческите оръжия, за да им се извършело… експертиза, също без да се обяснява каква ще е тя, след като съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗОБВВПИ, включително при последната редакция на закона (ДВ. бр. 37/ 07.05.2019 г.) тези оръжия са освободени от разпоредбите на закона. Цитирам: Чл. 4, ал. 2: „Огнестрелно оръжие е преносимо…., освен в случаите когато е: т. 3 –произведено до 31.12.1900 г. и е: а) преднозарядно, или б) с разделно зареждане, или в) разработено за боеприпас с димен барут и необлечен оловен куршум”. 

 Иззетите оръжия отговорят точно на тези правни норми! Позоваването на закона от потърпевшите е пренебрегнато без обяснения! Освен това държавните органи в някои от случаите не са представили никакъв документ, позовавайки се на „указания” от техните ръководства. На други места са се позовали на НПК, че имат право да извършат тези действия, които в последствие ще бъдат утвърждавани от съда, защото случаите били „неотложни”. Освен това не навсякъде са дали веднага екземпляр от протокола за претърсване и изземване.

От юридическа гледна точка намирам тези действия за незаконо-съобразни, защото съгласно разпоредбите на НПК:

- чл. 161 /1/ В досъдебното производство претърсване и изземване се извършват с разрешение с разрешение от съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд в района на който се извършва действието, по искане на прокурора” Такива производства е нямало образувани. Позоваването на „неотложни случаи” е измислен претекст и оправдание, защото такъв няма и не може да се обоснове по никакъв начин, защото няма нито опасност да се укрият посочените вещи и лица или каквато и да е друга опасност – напр. извършване на престъпление. Защото законът гласи следното:

- чл. 161 /2/ В неотложни случаи, когато това е единствена възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършат претърсване и изземване и без разрешението по ал. 1, като протоколът за извършеното действие по разследването се представи от наблюдаващия прокурор за одобрение от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа”. 


В конкретните случаи няма нищо „неотложно” и не може да се обоснове, защото няма нито извършване на някакви престъпни действия от страна на потърпевшите, нито опасност да се укрият вещи, които не подлежат на разрешителен режим от МВР, а освен това са публично известни от провежданите изложби, възстановки, открити уроци в училищата, при демонстрации и шествия и т.н.

Нарушение има и на чл. 163, ал. 2 НПК, който гласи: „Преди да пристъпи към претърсване и изземване, съответният орган представя разрешението за това и предлага да му се посочат търсените предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни”. Нищо такова не е било извършено, никакви претенции за конкретни търсени предмети не са предявявани, а просто са иззети историческите оръжия – „Крънки” и револвери „Смит-Уесън” - обр. 1869 г. , „Бердан-2“/, обр. 1871 г., предно-пълнещи се пищови и пушки и пр., „за експертиза”!... Каква е тази експертиза и за какво се отнася?! При възстановките оръжията използват специални „буфери“ за халосни боеприпаси, понеже се спазват правилата за безопасност, а оригинални боеприпаси не се произвеждат от края на 19 век. Освен това възстановките се провеждат по заявки и с подкрепата на кметовете на общините, често пъти подпомагани от Министерство на отбраната. 

Освен това са искани „документ за произход”, което е немислимо (А защо не и касова бележка!). Тези оръжия са много често семеен спомен, запазени от няколко поколения, не са били обект и предмет на престъпление, или са придобити чрез размяна, или закупуване на съответните оръжейни сбирки на колекционерите, като многократно са сменяли собствениците си, реставрирани и ремонтирани и т.н. Такива документи се изискват само при наследяване на огнестрелно оръжие за лов, охрана или самоотбрана, при поискване на разрешение за притежаването, съхранението и използването от наследниците.

Мнението на Управителния съвет е, че предприетите действия от органите на МВР са незаконосъобразна, целенасочена акция срещу нашето дружество и неговите изявени членове. Защото от действията им може да се заключи, че те не оповестяват и не знаят какво търсят, а разчитат, че като предприемат такива действия, „все нещо ще намерят” незаконно, за да оправдаят неправомерните си действия. 


Уважаеми господин главен редактор,

УС взе решения да информира председателя на Съюза на европейските военноисторически групи и чрез него депутатите в Европейския парламент, за извършения целенасочен полицейски произвол на държавните органи и подготвя жалби до Президента, Министър-председателя, Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, Главния прокурор и председател на Върховния касационен съд. Освен това възнамеряваме да се инициира питане в Народното събрание към министъра на вътрешните работи, в деня за парламентарен контрол. Нашата членска маса, която наброява около 900 организирани членове, а също така има и колективни членове - читалища, училища и др., е истински възмутена и квалифицира извършеното като груб „полицейски произвол”, като разправа и задушаване на патриотичната и родолюбива дейност, която развиваме. Ако тази акция, която несъмнено има политически измерения, не бъде прекратена незабавно и иззетите вещи не бъдат върнати в цялост на собствениците им (съгласно Конституцията частната собственост е неприкосновена!), УС ще организира протестен митинг-шествие, с призоваване за подкрепа от другите неправителствени и търговски организации, с които си партнира, имащи отношение към оръжието (ловци, стрелци, търговци, майстори-оръжейници, пиротехници и др), пред Министерството на вътрешните работи, Министерския съвет и Народното събрание. 

Разчинаме, че в. „Нова Зора“, като трибуна на истинските патриоти, няма да отмине тревогите и сътресенията на доказана поатриотична организация, подложена на грубия произвол на властта, и ще даде гласност на нашето законно възмущение.


С уважение: 

Полк. о.з. Тодор Предов, 

д-р по право, криминолог, 

учредител на НД „Традиция” и 

председател на 

Правната комисия

10.10.2019 г.