Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
26.03.2014 г.

Състав на
Централния политически съвет
на ПП „Нова Зора”

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦПС

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ (ЦКК)

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦКК

 


26.03.2014 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, проведен в София на 22 март 2014 г.

 

Ворият редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, като анализира и обсъди периода след 20 март 2010 г., потвърждава необходимостта от нов исторически път за българската нация и държавност, приет на предходния конгрес, и отхвърля капитулациите пред историческото бъдеще на народа, подписани от българските наемници на чужди интереси.
Делегатите на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора” са убедени, че преотстъпването на суверенитет, с който политическият елит на прехода продължава да обозначава евроатлантическата посока на своя път, е средство и форма за ерозия на българската държавност и не признава нито един акт, който прокламира или легитимира политиката на осъществените капитулации.
За ПП „Нова Зора” българският суверенитет не се продава, не се залага и не се преотстъпва.
ПП „Нова Зора” подчертава, че отсъствието на национален проект за българското бъдеще не може да бъде заместено от прокламирания проатлантически вектор на т. нар. нов цивилизационен избор.
Единствената печеливша формула за България е държавност – православие – Отечество.


28.02.2013 г.

ДО
КООРДИНАТОРИТЕ/ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА Обл.ПО, Общ. ПО и ППО
НА ПП „НОВА ЗОРА”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Намираме се в безпрецедентна ситуация – предсрочни избори за Народно събрание, които Президента на Република България днес обяви в Народното събрание, че ще бъдат проведени на 12 май 2013 г.
ЦИБ на ПП „Нова Зора”, на заседанието си на 27.02.2013 г. взе решение за участие на ПП „Нова Зора” в изборите и насрочи разширено заседание на ЦПС на 9 март 2013 г. от 10.00 ч. в Централния офис на ПП „Нова Зора”. За регистрацията на ПП „Нова Зора” в ЦИК, за участие в изборите, е необходимо спешно събиране на не по-малко от 7 000 подписи на редовни избиратели, които съгл. чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК са основната част от необходимите документи. Във в-к „Нова Зора” /бр.8/26.02.2013 г./ е публикувана Декларация-призив на ЦИБ и образец на бланка за събиране на необходимите подписи, с подробни указания, които могат да се използват в кампанията.


21.06.2011 г.

План-график
на основните дейности, които следва да се извършат от ръководството на ПП “Нова Зора”,
за регистрация и участие в изборите “две в едно”, насрочени за 23.10.2011 г.


1. По решение на Народното събрание датата за избиране на президент на Р България е 23.10.2011 г. Изборите за кметове и общински съветници ще се проведат на същата дата - 23.10.2011 г. Те ще бъдат обявени с Указ на президента на Р България, публикуван в Държавен вестник. Двете дати имат значение с оглед на сроковете съгласно Изборния кодекс, в които партиите трябва да представят пред ЦИК и ОИК съответните документи.
2. Основни действия, които следва да се извършат, смятано в календарни дни до 23 октомври 2011 г.:
А. До 75 дни преди изборния ден, т.е. до 08.08.2011 г. се извършва самостоятелна регистрация на политическите партии в ЦИК (чл. 89 от ИК);
Б. До 70 дни преди изборния ден, т.е. до 13.08.2011 г., може да се обжалва отказ на ЦИК за регистрация на партията пред Върховния административен съд (чл. 89, ал.3 от ИК);
В. До 65 дни преди изборния ден, т.е. до 18 .08.2011 г.:
- политическите коалиции се регистрират в ЦИК (чл. 91, ал. 2)
- ЦИК назначава ОИК за всяка община (чл. 30, ал. 1 от ИК);
- включват се нови партии във вече регистрирана коалиция (чл. 92, ал.2 от ИК);
Г. До 60 дни преди изборния ден, т.е. до 23.08.2011 г.:
- се отразяват промени в състава на коалиции от партии в ЦИК (чл. 92, ал.1 от ИК);
- заявление за регистрация на Инициативни комитети в ОИК (чл. 96, ал. 5, б. „В” от ИК)


23.03.2011 г.

Устройствен правилник на Централната контролна комисия (ЦКК) на политическа партия „Нова зора”


страница: 1  2 
26.03.2014 г.

Състав на
Централния политически съвет
на ПП „Нова Зора”


1. Антонина Иванова Димитрова – Димитровград
2. Венелин Иванов Стоянов – Ямбол
3. Владимир Григоров Григоров - Г. Оряховица
4. Георги Спасов Георгиев - Д. Митрополия
5. Динчо Иванов Иванов – Хасково
6. Добра Димитрова Стоянова - Ямбол
7. Евгений Пенков Еков – София
8. Иван Димитров Титеряков - Пловдив
9. Йовка Милева Вацева – София
10. Красимир Димитров Димитров - София
11. Любен Цветанов Виденов - София
12. Минчо Мънчев Минчев – председател - София;
13. Младен Борисов Михайлов – Варна
14. Николай Стефанов Атанасов - Ст. Загора
15. Огнян Стефанов Сапарев – София
16. Райко Дедев Пенков - Бургас
17. Розалина Димитрова Димитрова - Варна
18. Румен Илиев Воденичаров - София
19. Румен Йорданов Йорданов - Шумен
20. Станчо Светославов Джумалиев -София
21. Стоян Митрошинов Каменов - Пловдив
22. Таньо Стоянов Клисуров – Ст. Загора
23. Тодор Георгиев Предов - София
24. Тодор Илиев Мишев – София
25. Евгения Иванова Иванова – Плевен

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦПС:
1. Енчо Петров Енев - Ст. Загора
2. Петър Славов Митев - Казанлък
3. Атанас Трендев Стойчев - Стара Загора
4. Валя Георгиева Кръстева - Враца
5. Кирил Димитров Ников - Бургас
6. Митко Недялков Димитров - Горна Студена (ВТ)
7. Цветанка Маринова Кулева - Плевен
8. Стоян Дончев Марчев - Габрово
9. Атанас Стефанов Атанасов - Русе
10. Петър Георгиев Данов – Плевен

 

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ (ЦКК):
1. Евгений Георгиев Гиндев – председател - София
2. Никола Иванов Копанаров - София
3. Рени Атанасова Меретева - София
4. Богдан Александров Иванов - София
5. Лилия Николова Кръстева - София

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦКК:
1. Кънчо Станев Кръстев - Ямбол
2. Нели Илиева Заркова – Плевен

 

Централно изпълнително бюро
на ПП „Нова Зора”
Минчо Мънчев Минчев - председател
Румен Илиев Воденичаров – зам.-председател
Тодор Георгиев Предов - зам.-председател
Тодор Илиев Мишев - секретар по идеологията
Стоян Митрошинов Каменов - организационен секретар
Динчо Иванов Иванов – секретар по финансите
и членове
Йовка Милева Вацева
Евгения Иванова Иванова
Любен Цветанов Виденов
Владимир Григоров Григоров
Красимир Димитров Димитров