Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
26.03.2014 г.

Състав на
Централния политически съвет
на ПП „Нова Зора”

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦПС

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ (ЦКК)

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦКК

 


26.03.2014 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, проведен в София на 22 март 2014 г.

 

Ворият редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, като анализира и обсъди периода след 20 март 2010 г., потвърждава необходимостта от нов исторически път за българската нация и държавност, приет на предходния конгрес, и отхвърля капитулациите пред историческото бъдеще на народа, подписани от българските наемници на чужди интереси.
Делегатите на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора” са убедени, че преотстъпването на суверенитет, с който политическият елит на прехода продължава да обозначава евроатлантическата посока на своя път, е средство и форма за ерозия на българската държавност и не признава нито един акт, който прокламира или легитимира политиката на осъществените капитулации.
За ПП „Нова Зора” българският суверенитет не се продава, не се залага и не се преотстъпва.
ПП „Нова Зора” подчертава, че отсъствието на национален проект за българското бъдеще не може да бъде заместено от прокламирания проатлантически вектор на т. нар. нов цивилизационен избор.
Единствената печеливша формула за България е държавност – православие – Отечество.


28.02.2013 г.

ДО
КООРДИНАТОРИТЕ/ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА Обл.ПО, Общ. ПО и ППО
НА ПП „НОВА ЗОРА”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Намираме се в безпрецедентна ситуация – предсрочни избори за Народно събрание, които Президента на Република България днес обяви в Народното събрание, че ще бъдат проведени на 12 май 2013 г.
ЦИБ на ПП „Нова Зора”, на заседанието си на 27.02.2013 г. взе решение за участие на ПП „Нова Зора” в изборите и насрочи разширено заседание на ЦПС на 9 март 2013 г. от 10.00 ч. в Централния офис на ПП „Нова Зора”. За регистрацията на ПП „Нова Зора” в ЦИК, за участие в изборите, е необходимо спешно събиране на не по-малко от 7 000 подписи на редовни избиратели, които съгл. чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК са основната част от необходимите документи. Във в-к „Нова Зора” /бр.8/26.02.2013 г./ е публикувана Декларация-призив на ЦИБ и образец на бланка за събиране на необходимите подписи, с подробни указания, които могат да се използват в кампанията.


21.06.2011 г.

План-график
на основните дейности, които следва да се извършат от ръководството на ПП “Нова Зора”,
за регистрация и участие в изборите “две в едно”, насрочени за 23.10.2011 г.


1. По решение на Народното събрание датата за избиране на президент на Р България е 23.10.2011 г. Изборите за кметове и общински съветници ще се проведат на същата дата - 23.10.2011 г. Те ще бъдат обявени с Указ на президента на Р България, публикуван в Държавен вестник. Двете дати имат значение с оглед на сроковете съгласно Изборния кодекс, в които партиите трябва да представят пред ЦИК и ОИК съответните документи.
2. Основни действия, които следва да се извършат, смятано в календарни дни до 23 октомври 2011 г.:
А. До 75 дни преди изборния ден, т.е. до 08.08.2011 г. се извършва самостоятелна регистрация на политическите партии в ЦИК (чл. 89 от ИК);
Б. До 70 дни преди изборния ден, т.е. до 13.08.2011 г., може да се обжалва отказ на ЦИК за регистрация на партията пред Върховния административен съд (чл. 89, ал.3 от ИК);
В. До 65 дни преди изборния ден, т.е. до 18 .08.2011 г.:
- политическите коалиции се регистрират в ЦИК (чл. 91, ал. 2)
- ЦИК назначава ОИК за всяка община (чл. 30, ал. 1 от ИК);
- включват се нови партии във вече регистрирана коалиция (чл. 92, ал.2 от ИК);
Г. До 60 дни преди изборния ден, т.е. до 23.08.2011 г.:
- се отразяват промени в състава на коалиции от партии в ЦИК (чл. 92, ал.1 от ИК);
- заявление за регистрация на Инициативни комитети в ОИК (чл. 96, ал. 5, б. „В” от ИК)


23.03.2011 г.

Устройствен правилник на Централната контролна комисия (ЦКК) на политическа партия „Нова зора”


страница: 1  2 
26.03.2014 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, проведен в София на 22 март 2014 г.

 

Ворият редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, като анализира и обсъди периода след 20 март 2010 г., потвърждава необходимостта от нов исторически път за българската нация и държавност, приет на предходния конгрес, и отхвърля капитулациите пред историческото бъдеще на народа, подписани от българските наемници на чужди интереси.
Делегатите на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора” са убедени, че преотстъпването на суверенитет, с който политическият елит на прехода продължава да обозначава евроатлантическата посока на своя път, е средство и форма за ерозия на българската държавност и не признава нито един акт, който прокламира или легитимира политиката на осъществените капитулации.
За ПП „Нова Зора” българският суверенитет не се продава, не се залага и не се преотстъпва.
ПП „Нова Зора” подчертава, че отсъствието на национален проект за българското бъдеще не може да бъде заместено от прокламирания проатлантически вектор на т. нар. нов цивилизационен избор.
Единствената печеливша формула за България е държавност – православие – Отечество.
ПП „Нова Зора” е била и ще бъде в авангарда на битката за българско Отечество. За нас Република България е всичко и над всичко. Ние не се отказваме от нашето минало и вярваме в българското бъдеще. Отхвърляме всеки опит за ревизия на факти и събития, които са исторически капитал на българската нация и държавност и нашата неизменна позиция е, че историята се е състояла.
ПП „Нова Зора” намира, че само съюзът между социалната идея и енергията на патриотизма създава възможности и предпоставки за консолидация на съпротивителните сили на народа в цивилизационната война, която се развихря срещу него, и обявява като спасителна концентрацията на националната енергия в Единен народен фронт, който в създадените нови условия на историческия процес може да осъществи модернизацията на българското общество, да съхрани българската държавност и да открие нова посока за българското бъдеще.
ПП „Нова Зора” натоварва в създадените обществено-икономически отношения българския патриотичен национален капитал с отговорността за българското бъдеще, със задачата за оцеляване и съхраняване на българската нация и държавност, с осъществяването на процеса на реиндустриализация и модернизация и опазване на духовното и културно наследство на вековния български опит. ПП „Нова Зора” счита, че произтичащите от това действия за противопоставяне на външните сили на икономическата инвазия, унищожаващи националното производство, не предполагат ново издание на класовата нетърпимост.
Осъзнатата историческа мисия на българския патриотичен национален капитал минава единствено по пътя на сътрудничеството и взаимопомощта и всеки стихиен и предизвикан сблъсък по този път минира бъдещето на българския народ.
ПП „Нова Зора” осъжда компрадорщината, за която няма отечество и която е срещу всички отечества едновременно, тя е смъртната опасност и воденичен камък на врата на българското общество в условията на неолибералния социален расизъм.
ПП „Нова Зора” отчита фактора на глобалната опасност на възраждащия се фашизъм като непосредствена заплаха за бъдещето на България и призовава за неотложното единение на хората на социалната кауза и патриотизма в Единен народен фронт за нов обществен договор, в името на нови социални ангажименти и нови национални отговорности.
ПП „Нова Зора” е уверена, че проектът за Единен народен фронт е единствената алтернатива за преодоляване на геноцида над българския народ. Неговото идейно оръжие ще бъде единението на любовта към родината и народа и стремежът към социална справедливост и социално равенство. Най-важният съюзник и коалиционен партньор на Единния народен фронт това е самият народ. Народът с главна буква – народа на България.
Конгресът на ПП „Нова Зора” приветства възсъединяването на Крим и Русия като тържество на правдата и надеждата, като възраждане на нормите на международното право, погребано от еднополюсния свят, като генерална промяна на силовите линии в света между доброто и злото.
Вторият редовен конгрес на ПП “Нова Зора” с тревога отбелязва не само недомислените и достойни за порицание русофобски заклинания на президента Плевнелиев по отношение на Русия, но и тихата враждебност, която излъхват към нея и към мястото й на фактор и полюс в европейския и световен живот някои изявления на министри-социалисти в правителството на Пламен Орешарски.
ПП “Нова Зора” предупреждава, че политиката на враждебна активност на правителствени кръгове по отношение на Русия след събитията в Украйна и референдума в Крим би отслабила подкрепата за кабинета не само със силите на българските леви патриоти, но и от страна на значими обществени слоеве, подкрепящи сътворения от историята геополитически, икономически, културен и духовен съюз между българи и руси.
ПП “Нова Зора” призовава висшите държавни органи на републиката за разбираща позиция към Русия като цивилизационно ядро на общия славянски свят и категорично се противопоставя на позицията България да бъде поддръжник на разпалващия се геополитически пожар и тази позиция да бъде оправдавана като задължение, произтичащо от принадлежността ни към ЕС и членството в НАТО.
ПП “Нова Зора” заявява, че всяко изказване, подстрекателска позиция или враждебно действие в създадената обстановка е против националните и цивилизационни интереси на България.
Да живее и пребъде
България!
Поклон и слава на
българския народ!

От Конгреса