Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
26.03.2014 г.

Състав на
Централния политически съвет
на ПП „Нова Зора”

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦПС

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ (ЦКК)

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦКК

 


26.03.2014 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, проведен в София на 22 март 2014 г.

 

Ворият редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, като анализира и обсъди периода след 20 март 2010 г., потвърждава необходимостта от нов исторически път за българската нация и държавност, приет на предходния конгрес, и отхвърля капитулациите пред историческото бъдеще на народа, подписани от българските наемници на чужди интереси.
Делегатите на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора” са убедени, че преотстъпването на суверенитет, с който политическият елит на прехода продължава да обозначава евроатлантическата посока на своя път, е средство и форма за ерозия на българската държавност и не признава нито един акт, който прокламира или легитимира политиката на осъществените капитулации.
За ПП „Нова Зора” българският суверенитет не се продава, не се залага и не се преотстъпва.
ПП „Нова Зора” подчертава, че отсъствието на национален проект за българското бъдеще не може да бъде заместено от прокламирания проатлантически вектор на т. нар. нов цивилизационен избор.
Единствената печеливша формула за България е държавност – православие – Отечество.


28.02.2013 г.

ДО
КООРДИНАТОРИТЕ/ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА Обл.ПО, Общ. ПО и ППО
НА ПП „НОВА ЗОРА”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Намираме се в безпрецедентна ситуация – предсрочни избори за Народно събрание, които Президента на Република България днес обяви в Народното събрание, че ще бъдат проведени на 12 май 2013 г.
ЦИБ на ПП „Нова Зора”, на заседанието си на 27.02.2013 г. взе решение за участие на ПП „Нова Зора” в изборите и насрочи разширено заседание на ЦПС на 9 март 2013 г. от 10.00 ч. в Централния офис на ПП „Нова Зора”. За регистрацията на ПП „Нова Зора” в ЦИК, за участие в изборите, е необходимо спешно събиране на не по-малко от 7 000 подписи на редовни избиратели, които съгл. чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК са основната част от необходимите документи. Във в-к „Нова Зора” /бр.8/26.02.2013 г./ е публикувана Декларация-призив на ЦИБ и образец на бланка за събиране на необходимите подписи, с подробни указания, които могат да се използват в кампанията.


21.06.2011 г.

План-график
на основните дейности, които следва да се извършат от ръководството на ПП “Нова Зора”,
за регистрация и участие в изборите “две в едно”, насрочени за 23.10.2011 г.


1. По решение на Народното събрание датата за избиране на президент на Р България е 23.10.2011 г. Изборите за кметове и общински съветници ще се проведат на същата дата - 23.10.2011 г. Те ще бъдат обявени с Указ на президента на Р България, публикуван в Държавен вестник. Двете дати имат значение с оглед на сроковете съгласно Изборния кодекс, в които партиите трябва да представят пред ЦИК и ОИК съответните документи.
2. Основни действия, които следва да се извършат, смятано в календарни дни до 23 октомври 2011 г.:
А. До 75 дни преди изборния ден, т.е. до 08.08.2011 г. се извършва самостоятелна регистрация на политическите партии в ЦИК (чл. 89 от ИК);
Б. До 70 дни преди изборния ден, т.е. до 13.08.2011 г., може да се обжалва отказ на ЦИК за регистрация на партията пред Върховния административен съд (чл. 89, ал.3 от ИК);
В. До 65 дни преди изборния ден, т.е. до 18 .08.2011 г.:
- политическите коалиции се регистрират в ЦИК (чл. 91, ал. 2)
- ЦИК назначава ОИК за всяка община (чл. 30, ал. 1 от ИК);
- включват се нови партии във вече регистрирана коалиция (чл. 92, ал.2 от ИК);
Г. До 60 дни преди изборния ден, т.е. до 23.08.2011 г.:
- се отразяват промени в състава на коалиции от партии в ЦИК (чл. 92, ал.1 от ИК);
- заявление за регистрация на Инициативни комитети в ОИК (чл. 96, ал. 5, б. „В” от ИК)


23.03.2011 г.

Устройствен правилник на Централната контролна комисия (ЦКК) на политическа партия „Нова зора”


страница: 1  2 
21.06.2011 г.

План-график
на основните дейности, които следва да се извършат от ръководството на ПП “Нова Зора”,
за регистрация и участие в изборите “две в едно”, насрочени за 23.10.2011 г.


1. По решение на Народното събрание датата за избиране на президент на Р България е 23.10.2011 г. Изборите за кметове и общински съветници ще се проведат на същата дата - 23.10.2011 г. Те ще бъдат обявени с Указ на президента на Р България, публикуван в Държавен вестник. Двете дати имат значение с оглед на сроковете съгласно Изборния кодекс, в които партиите трябва да представят пред ЦИК и ОИК съответните документи.
2. Основни действия, които следва да се извършат, смятано в календарни дни до 23 октомври 2011 г.:
А. До 75 дни преди изборния ден, т.е. до 08.08.2011 г. се извършва самостоятелна регистрация на политическите партии в ЦИК (чл. 89 от ИК);
Б. До 70 дни преди изборния ден, т.е. до 13.08.2011 г., може да се обжалва отказ на ЦИК за регистрация на партията пред Върховния административен съд (чл. 89, ал.3 от ИК);
В. До 65 дни преди изборния ден, т.е. до 18 .08.2011 г.:
- политическите коалиции се регистрират в ЦИК (чл. 91, ал. 2)
- ЦИК назначава ОИК за всяка община (чл. 30, ал. 1 от ИК);
- включват се нови партии във вече регистрирана коалиция (чл. 92, ал.2 от ИК);
Г. До 60 дни преди изборния ден, т.е. до 23.08.2011 г.:
- се отразяват промени в състава на коалиции от партии в ЦИК (чл. 92, ал.1 от ИК);
- заявление за регистрация на Инициативни комитети в ОИК (чл. 96, ал. 5, б. „В” от ИК);
Д. До 55 дни преди изборния ден, т.е. до 28.08.2011 г.
- ЦИК заличава напусналите партии от състава на коалициите (чл. 92, ал. 5 от ИК);
- партиите и коалициите се регистрират в ОИК (чл. 94, ал. 1 и чл. 95, ал. 1 от ИК);
- кметовете образуват със заповед избирателните секции и утвърждават тяхната номерация и адрес (чл. 71, ал.1 от ИК);
- кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци и уведомяват ОИК (чл. 54, ал. 3 от ИК);
Е. До 50 дни преди изборния ден, т.е. до 03.09.2011 г. - ЦИК определя условията за участие на наблюдатели и им издава удостоверения (чл. 26, ал. 1, т. 25, вр. § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ИК);
Ж. До 40 дни преди изборния ден, т.е. до 13.09.2011 г. – се обявяват избирателните списъци (чл. 54, ал. 1 от ИК);
З. До 30 дни преди изборния ден, т.е. до 23.09.2011 г.
- се открива предизборната кампания (чл. 128 от ИК);
- ОИК формира единните номера на избирателните секции (чл. 71, ал. 6 от ИК);
- ОИК определя чрез жребий поредните номера на партиите и коалициите (чл. 167, ал. 1 от ИК).
- ОИК приема заявления от гласоподаватели с трайни увреждания за гласуване чрез подвижна урна (чл. 170, ал. 1 от ИК);
И. До 25 дни преди изборния ден, т.е. до 28.09.2011 г., ОИК назначава секционните избирателни комисии (чл. 34, ал. 1 от ИК);.
К. До 20 дни преди изборния ден, т.е. до 03.10.2011 г.
- замяна на кандидат за кмет или съветник при отказ за регистрация от ОИК (чл. 127, ал. 3 от ИК);
- ЦИК определя реда за провеждане на социологически проучвания в изборния ден (чл. 26, ал. 1 т. 20 от ИК);
Л. До 14 дни преди изборния ден, т.е. до 09.10.2011 г., в списъците се вписват избиратели, когато има разлика в постоянния и настоящия адрес (чл. 53 от ИК);
М. До 7 дни преди изборния ден, т.е. до 16.10.2011 г. се отстраняват непълноти и грешки в избирателните списъци (чл.50, ал. 2 от ИК);
Н. До 3 дни се обжалват решенията на ОИК пред ЦИК (чл. 33, ал. 3 от ИК).

Предизборен щаб на ПП „Нова Зора”
Председател Минчо М. Минчев