Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
26.03.2014 г.

Състав на
Централния политически съвет
на ПП „Нова Зора”

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦПС

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ (ЦКК)

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦКК

 


26.03.2014 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, проведен в София на 22 март 2014 г.

 

Ворият редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, като анализира и обсъди периода след 20 март 2010 г., потвърждава необходимостта от нов исторически път за българската нация и държавност, приет на предходния конгрес, и отхвърля капитулациите пред историческото бъдеще на народа, подписани от българските наемници на чужди интереси.
Делегатите на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора” са убедени, че преотстъпването на суверенитет, с който политическият елит на прехода продължава да обозначава евроатлантическата посока на своя път, е средство и форма за ерозия на българската държавност и не признава нито един акт, който прокламира или легитимира политиката на осъществените капитулации.
За ПП „Нова Зора” българският суверенитет не се продава, не се залага и не се преотстъпва.
ПП „Нова Зора” подчертава, че отсъствието на национален проект за българското бъдеще не може да бъде заместено от прокламирания проатлантически вектор на т. нар. нов цивилизационен избор.
Единствената печеливша формула за България е държавност – православие – Отечество.


28.02.2013 г.

ДО
КООРДИНАТОРИТЕ/ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА Обл.ПО, Общ. ПО и ППО
НА ПП „НОВА ЗОРА”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Намираме се в безпрецедентна ситуация – предсрочни избори за Народно събрание, които Президента на Република България днес обяви в Народното събрание, че ще бъдат проведени на 12 май 2013 г.
ЦИБ на ПП „Нова Зора”, на заседанието си на 27.02.2013 г. взе решение за участие на ПП „Нова Зора” в изборите и насрочи разширено заседание на ЦПС на 9 март 2013 г. от 10.00 ч. в Централния офис на ПП „Нова Зора”. За регистрацията на ПП „Нова Зора” в ЦИК, за участие в изборите, е необходимо спешно събиране на не по-малко от 7 000 подписи на редовни избиратели, които съгл. чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК са основната част от необходимите документи. Във в-к „Нова Зора” /бр.8/26.02.2013 г./ е публикувана Декларация-призив на ЦИБ и образец на бланка за събиране на необходимите подписи, с подробни указания, които могат да се използват в кампанията.


21.06.2011 г.

План-график
на основните дейности, които следва да се извършат от ръководството на ПП “Нова Зора”,
за регистрация и участие в изборите “две в едно”, насрочени за 23.10.2011 г.


1. По решение на Народното събрание датата за избиране на президент на Р България е 23.10.2011 г. Изборите за кметове и общински съветници ще се проведат на същата дата - 23.10.2011 г. Те ще бъдат обявени с Указ на президента на Р България, публикуван в Държавен вестник. Двете дати имат значение с оглед на сроковете съгласно Изборния кодекс, в които партиите трябва да представят пред ЦИК и ОИК съответните документи.
2. Основни действия, които следва да се извършат, смятано в календарни дни до 23 октомври 2011 г.:
А. До 75 дни преди изборния ден, т.е. до 08.08.2011 г. се извършва самостоятелна регистрация на политическите партии в ЦИК (чл. 89 от ИК);
Б. До 70 дни преди изборния ден, т.е. до 13.08.2011 г., може да се обжалва отказ на ЦИК за регистрация на партията пред Върховния административен съд (чл. 89, ал.3 от ИК);
В. До 65 дни преди изборния ден, т.е. до 18 .08.2011 г.:
- политическите коалиции се регистрират в ЦИК (чл. 91, ал. 2)
- ЦИК назначава ОИК за всяка община (чл. 30, ал. 1 от ИК);
- включват се нови партии във вече регистрирана коалиция (чл. 92, ал.2 от ИК);
Г. До 60 дни преди изборния ден, т.е. до 23.08.2011 г.:
- се отразяват промени в състава на коалиции от партии в ЦИК (чл. 92, ал.1 от ИК);
- заявление за регистрация на Инициативни комитети в ОИК (чл. 96, ал. 5, б. „В” от ИК)


23.03.2011 г.

Устройствен правилник на Централната контролна комисия (ЦКК) на политическа партия „Нова зора”


страница: 1  2 
08.06.2010 г.

Съвместими ли сме, за да тръгнем заедно в ЕНФ?

През 1994 г. в статията “Спасението е обединение на патриотичните сили” (в. ”Нова Зора”, 16.07.1994 г.) Политически кръг “Зора” предложи всички, които по принцип са за обединение на патриотичните сили в единен изборен блок, да отговорят с “да” или “не” на въпроси, които според нас са критични за запазване на българската държава и българската нация.
Оттогава до днес българските патриоти загубиха ценно време и ресурси в излишно противопоставяне и ненужни компромиси. Допуснаха също и някои успешни проекти като коалиция НО “Атака” да бъдат употребени за лични проекти на маломерни, но шумни псевдоводачи. Днес, 16 години по-късно, въпросът за обединение на патриотичните сили продължава да стои на дневен ред. Към този проект все по-неотменимо се изправя и въпросът за присъединяването и на хората на социалната кауза. Поотделно ни бият, защото поотделно сме слаби, а заедно можем да променим статуквото и колониалното бъдеще на Отечеството.
ПП “Нова Зора”, която никога не е преставала да работи за Отечеството, днес предлага обединение в Единен национален фронт и отново поставя въпроси, които могат да покажат до каква степен са съвместими партии и сдружения на граждани, които още на местните избори през 2011 г. биха могли да постигнат успех и така да предложат на българския народ една нова спасителна за България посока на развитие.
1. Възможно ли е временно въвеждане на изпълнението на смъртното наказание за жестоки убийци, терористи, наркотрафиканти и гавра с малолетни?
2. Трябва ли да се отмени двойното гражданство на българските изселници?
3. Трябва ли да има данъчна полиция и строги санкции за неплащане на данъци и пране на пари?
4. Могат ли граждани да търсят човешките си права и в същото време да не изпълняват конституционните си задължения?
5. Трябва ли да се затворят българските граници за международни спекуланти, религиозни проповедници и икономически емигранти от Азия и Африка?
6. Трябва ли да се разрешава рецидивисти да живеят в големите градове?
7. Трябва ли да се ограничи максималната скорост по пътищата?
8. Може ли антиконституционна партия като ДПС да има самостоятелна парламентарна група в българското НС?
9. Може ли да се изучава турски език в българското държавно училище? Трябва ли да има новини на турски език в БНТ и БР?
10. Какво държавно устройство да има България: монархия, парламентарна република или президентска република?
11. Трябва ли да се забрани дейността на сектите, които се забранени в страни от ЕС?
12. Каква избирателна система може да върне интереса на българите към демократични избори: пропорционална, смесена или мажоритарна?
13. Необходима ли е институцията вицепрезидент?
14. Необходима ли е институцията омбудсман?
15. Трябва ли България да членува в НАТО?
16. Трябва ли БА да участва в „миротворчески” мисии, които нямат мандат от ООН?
17. Трябва ли да има пълна конверсия на ВПК?
18. Трябва ли да се възстановяват пазарите в страните на бившия СССР и арабския свят?
19. Трябва ли да има преференции за българските производители и високи мита за луксозни стоки?
20. Трябва ли да се одържавят горите и да се забрани износът на фуражно зърно, говеда и дървесина?
21. Трябва ли да се строи АЕЦ „Белене”?
22. Трябва ли образованието до 10-и  клас да бъде безплатно и задължително?
23. Трябва ли да има кооперативно земеделие и скотовъдство?
24. Може ли да се продава за вечни времена българска земя на чужденци или българи с двойно гражданство?
25. Трябва ли да се възстановят строителни и трудови войски?
26. Трябва ли да се продължи облагането с плосък (10 -процентен) данък, или да се премине към прогресивно облагане на физически и юридически лица?
27. Трябва ли естествените държавни монополи да останат държавни (над 50 %)?
28. Могат ли да се произвеждат ГМО на територията на България?
29. Трябва ли кметовете на малките населени места да бъдат изборни?
30. Необходим ли е Закон за защита на българския език?
31. Трябва ли за се започне допитване до народа с национални референдуми?

Политическа партия “Нова Зора”