Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
26.03.2014 г.

Състав на
Централния политически съвет
на ПП „Нова Зора”

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦПС

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ (ЦКК)

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦКК

 


26.03.2014 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, проведен в София на 22 март 2014 г.

 

Ворият редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, като анализира и обсъди периода след 20 март 2010 г., потвърждава необходимостта от нов исторически път за българската нация и държавност, приет на предходния конгрес, и отхвърля капитулациите пред историческото бъдеще на народа, подписани от българските наемници на чужди интереси.
Делегатите на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора” са убедени, че преотстъпването на суверенитет, с който политическият елит на прехода продължава да обозначава евроатлантическата посока на своя път, е средство и форма за ерозия на българската държавност и не признава нито един акт, който прокламира или легитимира политиката на осъществените капитулации.
За ПП „Нова Зора” българският суверенитет не се продава, не се залага и не се преотстъпва.
ПП „Нова Зора” подчертава, че отсъствието на национален проект за българското бъдеще не може да бъде заместено от прокламирания проатлантически вектор на т. нар. нов цивилизационен избор.
Единствената печеливша формула за България е държавност – православие – Отечество.


28.02.2013 г.

ДО
КООРДИНАТОРИТЕ/ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА Обл.ПО, Общ. ПО и ППО
НА ПП „НОВА ЗОРА”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Намираме се в безпрецедентна ситуация – предсрочни избори за Народно събрание, които Президента на Република България днес обяви в Народното събрание, че ще бъдат проведени на 12 май 2013 г.
ЦИБ на ПП „Нова Зора”, на заседанието си на 27.02.2013 г. взе решение за участие на ПП „Нова Зора” в изборите и насрочи разширено заседание на ЦПС на 9 март 2013 г. от 10.00 ч. в Централния офис на ПП „Нова Зора”. За регистрацията на ПП „Нова Зора” в ЦИК, за участие в изборите, е необходимо спешно събиране на не по-малко от 7 000 подписи на редовни избиратели, които съгл. чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК са основната част от необходимите документи. Във в-к „Нова Зора” /бр.8/26.02.2013 г./ е публикувана Декларация-призив на ЦИБ и образец на бланка за събиране на необходимите подписи, с подробни указания, които могат да се използват в кампанията.


21.06.2011 г.

План-график
на основните дейности, които следва да се извършат от ръководството на ПП “Нова Зора”,
за регистрация и участие в изборите “две в едно”, насрочени за 23.10.2011 г.


1. По решение на Народното събрание датата за избиране на президент на Р България е 23.10.2011 г. Изборите за кметове и общински съветници ще се проведат на същата дата - 23.10.2011 г. Те ще бъдат обявени с Указ на президента на Р България, публикуван в Държавен вестник. Двете дати имат значение с оглед на сроковете съгласно Изборния кодекс, в които партиите трябва да представят пред ЦИК и ОИК съответните документи.
2. Основни действия, които следва да се извършат, смятано в календарни дни до 23 октомври 2011 г.:
А. До 75 дни преди изборния ден, т.е. до 08.08.2011 г. се извършва самостоятелна регистрация на политическите партии в ЦИК (чл. 89 от ИК);
Б. До 70 дни преди изборния ден, т.е. до 13.08.2011 г., може да се обжалва отказ на ЦИК за регистрация на партията пред Върховния административен съд (чл. 89, ал.3 от ИК);
В. До 65 дни преди изборния ден, т.е. до 18 .08.2011 г.:
- политическите коалиции се регистрират в ЦИК (чл. 91, ал. 2)
- ЦИК назначава ОИК за всяка община (чл. 30, ал. 1 от ИК);
- включват се нови партии във вече регистрирана коалиция (чл. 92, ал.2 от ИК);
Г. До 60 дни преди изборния ден, т.е. до 23.08.2011 г.:
- се отразяват промени в състава на коалиции от партии в ЦИК (чл. 92, ал.1 от ИК);
- заявление за регистрация на Инициативни комитети в ОИК (чл. 96, ал. 5, б. „В” от ИК)


23.03.2011 г.

Устройствен правилник на Централната контролна комисия (ЦКК) на политическа партия „Нова зора”


страница: 1  2 
20.03.2010 г.

Политическа резолюция
приета на Първия редовен конгрес на ПП „Нова Зора”

ПП „Нова Зора” иска нов път за нацията и не се примирява с подписаните от българските наемници на чужди интереси капитулации пред историческото бъдеще на народа и българската държавност
ПП „Нова Зора” заявява, че „трансферът” на суверенитет, с който т. нар. политически елит на прехода обозначава политическия си път, е средство и форма за ерозия на българската държава, за която са умирали синовете на България и не признава нито един акт, който прокламира или легитимира подобна политика. Българският суверенитет не се продава, не се залага и не се преотстъпва
ПП „Нова Зора” определя контролирания хаос, налаган в националния живот, като форма за възпиране на вертикалния прогрес на българската нация и като средство за прикриване осъществяването на геноцидни програми, практики и политики
ПП „Нова Зора” подчертава, че отсъствието на национален проект за българското бъдеще, не може да бъде заместено от прокламирания проатлантически вектор на т. нар. нов цивилизационен избор и че отсъствието на национален идеал и национални цели е най-характерният белег на българската компрадорска политика, която съзнателно налага условия, възпрепятстващи възпроизводството на нацията и гарантирането на нейната държавност
ПП „Нова Зора” е била и ще бъде в авангарда на битката за българско Отечество, за българска история и българско бъдеще. Ние съзнаваме, че днешна България е приемник и наследник на всички досегашни форми на българската държавност и не се срамуваме от българското минало и не се отказваме от него
ПП „Нова Зора” разглежда новия имотен слой в България като държател на частицата национално богатство, останало в български ръце, след промените, възникнали от загубата на България в „студената война” и приема, че без национално богатство не може да има нито българска държава, нито българско общество
ПП „Нова Зора” натоварва българския патриотичен национален капитал с надежда и отговорност за българското бъдеще, за оцеляването на българската държавност и нация, за възстановяването на българската икономика, духовен и културен живот и посочва единствено верния за него път: пътя на сътрудничеството, взаимопомощта и отговорността за българския народ, независимо от обективно действащите инстинкти и рефлекси на природата на капитала
ПП „Нова Зора” осъжда компрадорщината, за която няма отечество и която е срещу всички отечества едновременно, като смъртна опасност за обществото, нацията и държавата.
Предателството на националните интереси, както и създаването вследствие на него на условия за взаимно проникващи се кризи – социални и национални, е иманентна същност на компрадорството, което по природа винаги е антидържавно и дълбоко антинародно.
ПП „Нова Зора” намира, че само съюзът между социалната идея и енергията на патриотизма създава възможности и предпоставки за консолидация и концентрация на съпротивителните сили на нацията в еволюционната война, която се развихря срещу нея с настъплението на технотронния фашизъм на глобализма
ПП „Нова Зора” осъжда като политическо недомислие и национално предателство насилственото прекъсване на модернизационния процес на България чрез програмата „Ран-Ът” и вижда единствена възможност за спасението на българския народ, българската държава и бъдеще в създаването на Единен национален фронт, който в създадените нови условия на историческия процес може да осъществи нова модернизация на българското общество, да открие нова посока на българското бъдеще
ПП „Нова Зора” заявява, че природата на днешната власт в България е двойствена. Изпълнителната власт в своите действия се разкъсва, от една страна, към обществените групи, които на парламентарните избори дадоха властта на партия ГЕРБ и от друга страна, от неясните и непрозрачни ангажименти, които тази власт има към международните глобални структури и към тяхната базирана в България антибългарска агентура. ПП „Нова Зора” предупреждава българското общество, че в този смисъл изборът вече е направен: предстои да бъде осъществен поредният антидържавен, антисоциален и антинационален сценарий на глобалния капитал в България
ПП „Нова Зора” осъзнава фактора на глобалната опасност като непосредствена заплаха за живота и имота на българските граждани и тяхната държава и призовава за бързо вътрешно преобразуване на българската политическа система, за да бъде видяна, разбрана и осмислена обективната необходимост от политическото единодействие между обществените слоеве и сили в България, осъзнаващи се доскоро като взаимно чужди
ПП „Нова Зора” е уверена, че пред лицето на насъщната опасност Единният национален фронт ще бъде осъзнат като насъщна потребност за българското общество, като съюз на всички национално отговорни и продължавни сили в България, независимо дали те се определят повече или по-малко като леви или като десни. ПП „Нова Зора” вижда само в ЕНФ възможността да се превърне в един проект за победа на всичко българско над новите стихии на времето и историята.
Да живее единението, което прехвърля мост към щастливото българско бъдеще!
Да живее България!

София, 20 март 2010 г.