Политическа партия "Нова Зора"
Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
27.12.2009 г.

ПП "Нова Зора" насрочи своя редовен конгрес

На 19.12.2009 г. Централният политически съвет на политическа партия „Нова Зора” проведе заседание, на което бе взето решение, на осн. чл. 43, ал. 3 от Устава, за свикване на редовен конгрес на партията на 20 март 2010 г. в гр. София. Предишният конгрес бе извънреден и се проведе на 11.03.2006 г. На него беше преименуван „Политически кръг „Зора” в ПП „Нова Зора” и се прие нов устав и политическа програма.


22.12.2009 г.

Отчетна конференция на Софийската общинска
организация на ПП „Нова Зора”

В съответствие с плана за второто шестмесечие на ПП „Нова Зора”, на 12.12.2009 г. от 10.00 часа, в  зала № 3 на НТС, ул. „Г.С. Раковски” № 108, се проведе отчетна конференция на Софийската общинска организация на партията. Тя премина при следния дневен ред:
1. Отчет за работата на Софийската общинска организация за 2009 г.
Докл. доц. д-р Т. Мишев – председател
2. Доклад на Контролната комисия за извършената работа през 2009г.
Докл. инж. Г. Гюров- председател
3. Организационни въпроси
Докл. доц. д-р Т. Мишев –председател
д-р Т. Предов – зам. председател
4. Разни
Докл. доц. д-р Т. Мишев – председател


13.10.2009 г.

Градските организации на партиите от Коалиция за България подписаха споразумение за сътрудничество на предстоящите частични местни избори в Столична община

Градските организации на партиите от Коалиция за България подписаха споразумение за сътрудничество на предстоящите частични местни избори в Столична община. Споразумението беше подписано от председателя на ГС на БСП-София Румен Овчаров, председателя на Градския партиен съвет на Движение за социален хуманизъм Чавдар Сутински, председателя на общинския съвет на ПП “Рома” Коста Алексиев, първия секретар на Общинския комитет на Комунистическа партия на България Ваня Каменова, секретаря на Софийската градска дружба на ЗС “Александър Самболийски” Иван Бърнев и председателя на Градската организация на ПП “Нова Зора” доц. д-р Тодор Мишев.


26.06.2009 г.

Седмичен план за работата на централния клуб на ПП “Нова Зора”
ул. Пиротска 3, София

Телефони за връзка –
02/ 985 23 05,
мобилен 0894 664 946
e-mail: info@novazora.eu

страница: 1  2  ...  20  21 
26.06.2009 г.

Седмичен план за работата на централния клуб на ПП “Нова Зора”
ул. Пиротска 3, София

Понеделник: 10-12 ч. – прием на председателя на ПП “Нова Зора” Минчо Минчев;
Вторник: 17-18 ч. – прием на зам.-председателя на ПП “Нова Зора” ст.нс.д-р Румен Воденичаров;
      18-20 ч. – дискусионен клуб “Нова Зора” – лекции и дискусии за вътрешното и международното положение – всеки втори и четвърти вторник от месеца
Сряда: 17-19 ч. – прием на председателя на Софийската градска организация па партията доц. д-р Тодор Мишев; заседания на ЦИБ и постоянните комисии; 
Четвъртък: 17-19 ч. – заседания на ЦКК на ПП "Нова Зора";
Петък: 16-18 ч. – юридически съвети и консултации – Тодор Предов, доктор по право;
Събота: 10-18 ч. – срещи и организационни мероприятия на ЦПС и Софийската партийна организация;
Неделя: 10-18 ч. – срещи и организационни мероприятия на Софийската партийна организация.

 

Телефони за връзка –
02/ 985 23 05
мобилен 0894 664 946
e-mail: info@novazora.eu