Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
20.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми членове и симпатизанти на ПП „Нова Зора“,

драги  читатели на вестника,


На 27 октомври т.г. предстоят избори за местни органи на властта. Централното изпълнително бюро и редакцията на в. „Нова Зора“ се обръщат към всички вас с молба за активна обществена позиция, за предложения и препоръки от страна на нашите кандидати за кметове и общински съветници по най-важните проблеми на населените места, както и за подобряване стопанисването на общинската и държавна собственост.

Вашите мнения и препоръки изпращайте по електронната поща zora@start.bg или на адреса на редакцията - на хартиен носител.


ЦИБ на ПП „Нова Зора“13.08.2019 г.

ПРИЗИВ – ОБРЪЩЕНИЕ!


Към членовете 

и симпатизантите 

на ПП „Нова Зора” и

читателите на в-к „Нова Зора”


Уважаеми български патриоти, 


В навечерието на  предстоящите избори за  кметове и общински съветници, насрочени за 27 октомври 2019 г. управляващото мнозинство в Народното събрание прокара редица изменения в  Закона за политичес-ките парти и Закона за държавния бюджет на Република България. Целта е само една: Служебна победа на изборите над основната опозиционна партия, Българската социалистическа партия /БСП /  и унищожаване на малките политически партии които я подкрепят. За тази цел от „нафталина” бе изваден проведения преди около три години „референ-дум”, иниициран от шоумена Слави Трифонов и се приеха законови разпоредби с обратно действие, което е недопустимо.


27.03.2019 г.

Предложение на ПП „Нова Зора“

член на Коалиция „БСП за България“

До г-жа Корнелия Нинова

председател на БСП и 

председателна Коалиция „БСП за България“

 

Тук

до Изпълнителното бюро на БСП;

до членовете на НС на БСП

 

Уважаема, г-жо Нинова,

уважаеми другари,

 

На основание на правилата за издигане на кандидати за представители в Европейския парламент от името на Коалиция „БСП за България“, приети на 11 ноември 2018 г. и на Решение на Коалиционния съвет, проведен на 4 март т.г., ПП „Нова Зора“ проведе през м.декември – 2018 г и януари и февруари 2019 г., областни конференции, събрания и събеседвания с нашите членове и симпатизанти. На тези срещи и форуми бяха разгледани обстойно задачите, които стоят пред всеки член на партията в дните преди изборите на 26 май т.г., както и неговата отговорност и място, като лоялен член на Коалиция „БСП за България“.

Като пръв и най-важен извод се наложи безрезервната убеденост на нашите членове и симпатизанти от постигането в най-голяма степен на синхронизиране на усилията за пълна мобилизация, като условие за най-широко възможно единение на хората на социалната кауза и на българските патриоти.

Всеобщо е разбирането, че победата в тези избори ще постави началото на края на убогото управление на държавата, на пълната инвалидност и извратеност на идеите и ценностите на българското общество.

Паралелно с оценката на обществените процеси, разглеждани като детониращ фактор на промяната, организациите на ПП „Нова Зора“ обсъждаха и кандидатурите на отделни наши членове и симпатизанти, които биха били достойни да заемат място в листата на Коалиция „БСП за България“ и да бъдат избрани за представители в парламента на Европа.

На заседанието на ИБ на ПП „Нова Зора“, проведено на 25.03.т.г., с пълно единодушие бе одобрено предложението на 13 областни организации и 42 общински организации на партията, кандидат от името на ПП „Нова Зора“ да бъде докторът по философия, историкът, преподавателят по европеистика и геополитика – доц. Валентин Николов Вацев. 

Освен несъмнените негови личностни качества, авторитет и необходима подготовка, както и владеенето на 6 чужди езика, за издигането и утвърждаването на неговата кандидатура от структурите на ПП „Нова Зора“ допринесе и обстоятелството, че той е номиниран и от десетки на брой организации на БСП. Сам по себе си този факт подчертава, че случаят с издигане кандидатурата на Валентин Николов Вацев, не е въпрос на някакъв партиен интерес и егоизъм, а доказателство за необходимият за победата пример на единение. 


27.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ


ИБ на Софийската общинска организация на ПП „Нова Зора“, свиква Общо отчетно – изборно събрание, от 17:00 часа на 04.12.2018 г., в гр. София, ул. Пиротска 3, ет.2, централния офис на партията, при следния дневен ред:


1. Отчет на ИБ за изминалия мандат на ръководството на организацията;

докл. Председателя

2. Доклад на Контролната комисия;

докл. Председателя

3. Избор на нови ръководни органи на организацията;

докл. Председателя на комисията по избора

4. Текущи организационни въпроси;

докл. Председателя

5. Разни


ИБ призовава всички членове на организацията да участват в общото събрание, а при невъзможност да упълномощят друг член на организацията да ги представлява.Председател на Софийската общинска организация

проф. д-р. Тодор Мишев


17.11.2018 г.

Тъжна вест
 
На 16 ноември почина о.р. полковник Венелин Иванов Стоянов, член на ЦПС на ПП „Нова Зора“ и председател на областната организация в град Ямбол. Изтъкнат командир на войнски подразделения в найважните и опасни участъци на териториалната отбрана на 3-та армия на НРБ, полковник Стоянов остави примера на храбър войн и доблестен патриот. Той бе командир – легенда за жителите на градовете, в които бе служил – Болярово, Средец (Грудово), Шумен и Търговище. За него войниците, които командваше бяха синове. Той за тях – другар, приятел и баща. Централния политически съвет на ПП „Нова Зора“поднася своите съболезнования на неговите близки, на другарите му, на хората, които го познаваха и които винаги ще го помнят. Поклон пред светлата му памет.


страница: 1  2  ...  22  23 
13.08.2019 г.

ПРИЗИВ – ОБРЪЩЕНИЕ!


Към членовете 

и симпатизантите 

на ПП „Нова Зора” и

читателите на в-к „Нова Зора”


Уважаеми български патриоти, 


В навечерието на  предстоящите избори за  кметове и общински съветници, насрочени за 27 октомври 2019 г. управляващото мнозинство в Народното събрание прокара редица изменения в  Закона за политичес-ките парти и Закона за държавния бюджет на Република България. Целта е само една: Служебна победа на изборите над основната опозиционна партия, Българската социалистическа партия /БСП /  и унищожаване на малките политически партии които я подкрепят. За тази цел от „нафталина” бе изваден проведения преди около три години „референ-дум”, иниициран от шоумена Слави Трифонов и се приеха законови разпоредби с обратно действие, което е недопустимо. С тях политическите партии  бяха обвинени за неправомерно получаване на държавна субсидия от ежегодните бюджети на Република България и партиите бяха задължени да върнат „надвзетите пари” в едногодишен срок. Така политическите партии бяха наказани за допуснати нарушения при изчисляване на държавните субсидии, вместо наказанието да се понесе от съответния министър и неговия екип. Съгласно промените в Закона за политическите партии / Д.В. бр. 50/25.06.2019 г./ и заповедта на Министъра на финансите, ПП „Нова Зора” следва да върне в бюджета 3 016.00 лв., за  периода от 26.05.2016 г. до 25.03.2017 г., по време на 43 –то Народно събрание и 39 173.00 лв. за периода от 26.03.2017 г. до 31.03.2019 г. по време на 44 –то Народно събрание. Едновременно с това държавната субсидия за партиите бе намалена от 11.00 лв. за един получен действителен глас, по действащата до сега методика, на 1 лев . Наред с това политическите партии са задължени да върнат в държавния бюджет т.н. „надвзети” пари най-късно в срок до 31.12.2020 г., като за целта от полагащите им се държавни пари за всяко тримесечие /за ПП „Нова Зора” по коалиционно споразумение на коалиция „БСП за България”/, се удържат 30 % от транша за второто тримесечие на 2019 г. и по 50 % от всеки следващ  тримесечен транш в периода 2019 - 2020 г.!!! За днешните управляващи е повече от ясно, че особено малките политически партии едва оцеляват с получаваните мизерни финансови средства и не трупат влогове в банки, за да върнат своевременно „надвзетите” парични средства. Това дава основание на държавата да постъпи с тях „съгласно действащото законодателство”, т.е. да ги обяви във фалит и те да бъдат закрити! Това ние възприемаме като драстично потъпкване на демокрацията и основните свободи на гражданите, за сдружаване и участие в политическия живот, както и в управлението на страната, или с други думи, мракобесие и обикновен фашизъм в действие !

След ветото на Президента на Република България г-н Румен Радев и ожесточените дебати в Народното събрание,  управляващото мнозинство бе принудено да направи изменения в Закона за държавния бюджет /Д.В. бр. 60/ 30.07.2019 г./, като в „Заключителни разпоредби” извърши промени в 6 други закона, каквато е неправомерната практика на това управление през последните години. С промените се  дава възможност на политическите партии да получават неограничено дарения, не само от физически лица, но и от „юридически лица и еднолични търговци” /чл. чл. 21 и чл. 23 от ЗПП/. Остава разпоредбата, че когато „дарението надвишава една минимална работна заплата (560.00 лв), се изисква декларация за произход на парите”. Това  превръща малките политически партии в „просяци” и дава възможност на големите партии във властта, да получават неограничен финансов ресурс от фирми и организации за които „лобират”, и съответно да печелят „посмъртно” всеки следващ избор !

На 31.07.2019 г. Централното изпълнително бюро на ПП „Нова Зора” проведе заседание, на което беше обсъдена  създалата се ситуация и се взеха решения, насочени към съхраняване на партията. Констатира се, че това не е възможно без спешна финансова подкрепата, чрез дарения. Ето защо ЦИБ се обръща с този Призив-Обръщение към Вас, за финансова подкрепа на партията, според Вашите възможности. 

Даренията се приемат срещу документ в централния офис на партията – гр. София, ул. „Пиротска“ № 3, ет. 2 – срещу паркинга на Централни хали, от 10-18 ч., без събота и неделя.


Предварително Ви благодарим !

 

За допълнителна информация:

Тел. 02 985 23 05;

0894 664 900 – Минчо Минчев

0894 664 933 – Тодор Предов

0879 140 122 – Трайчо Тушев


31.07.2019 г.

гр. София

ТП/ТП

ЦЕНТРАЛНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ПП „НОВА ЗОРА” :

Председател:   Минчо М. Минчев